Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

 

8 marca br. o godz. 11.00 w koszalińskim kinie Kryterium odbył się pokaz filmu 750 lat kobiet w reżyserii Bartosza Brzeskota. Jest to drugi film tego reżysera, który otrzymał wsparcie finansowe ze środków naszego Funduszu

 

Film ukazuje historię Koszalina przez pryzmat mieszkającym w tym mieście kobiet. To sentymentalna podróż, w której zdjęcia - ożywione w magiczny sposób statyczne obrazy, przeplatane są wzruszającymi opowieściami o radościach, smutkach i dniu codziennym minionych lat. Perfekcyjnie zrealizowany został pierwotny zamysł, aby magiczna liczba 750 lat Koszalina korelowała z łącznym wiekiem bohaterek dokumentu. O swoim mieście opowiadały wyjątkowe Koszalinianki m.in. Irena Żurańska posiadająca dowód osobisty nr 1. Film adresowany jest nie tylko do mieszkańców miasta lecz stanowi swoiste uniwersum żywą opowieść o miejscu w którym się mieszka z jego zaletami i wadami. Podczas projekcji na sali wielokrotnie rozbrzmiewały gromkie brawa, a dreszcz emocji przeszywał nie tylko koszalinian.

 

Honorowy patronat nad projekcją objął Wiceprezydent Miasta Koszalina Przemysław Krzyżanowski, Bohaterki filmu w dowód uznania otrzymały kwiaty z rąk Pana Wiceprezydenta, natomiast z okazji święta kobiet dla wszystkich Pań obecni na sali mężczyźni odśpiewali uroczyste 100 lat.

Foto B.Bogusławska, Producent

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl