Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

 

 

 

Poniżej załączamy protokół z posiedzenia Rady Programowej ZFF „Pomerania Film”.

 

 

 

 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl