Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

 

Od dzisiaj na profilu FB kina Zamek oglądać można kolejny film koprodukowany przez ZFF.

Dzisiejsza animacja jest abstrakcyjną relacją z podróży, opartą na formie pamiętnika tworzonego ze skrawków rzeczywistości...

ANIMA 3X4 “FRAGMENTY”/ "KOLEKCJA" w reż. Karola Prysaka, Wiktorii Walendzik i Marii Barcikowskiej opowiada o spotkaniu podróżnika z morzem, którego dźwięki i pozorna nieskończoność przenika do umysłu, podsuwa przypadkowe obrazy.

https://www.facebook.com/kinozamek/videos/2591895564425317/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfsj3uorYYA_b5asQQo8L_FcMaCazYp4puY6OPlZg2QL1duhm3ksLyA9b82rTHZHVdEeTLIf1tWFp6

 

Producent Akademia Sztuki w Szczecinie

Koprodukcja: Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film działający w strukturach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Opiekun projektu Izabela Plucińska.

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl