Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

 

Od dzisiaj na profilu FB kina Zamek oglądać można kolejny film koprodukowany przez ZFF.

#Zostańwdomu i oglądaj animacje młodych i zdolnych artystów.

 

https://www.facebook.com/kinozamek/videos/527570617913492/?__tn__=kC-R&eid=ARCAaunUn9RVRx_c6JLbyBZMJICUR7Vrpurf2Y9QgT70n0qmPuOyJOVLJmXrykAmtcBF09KeNr5usV1K&hc_ref=ART9T5_Dj5QKIr6UOddmj-imucdKtI6cQNnB32loz5GOp2BQYMlgfogF04RQI16bALs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD9XSuWjLotzG2cajktcnZ_PM6IG1nVPbaDR0Fi1shdOAzhdVLk04K8OdozqX4lAuOZKxkcP5ZF3uvwmyzaPOX6Z1jDXU_1NLPYTuZsP4XhsWEJxA5PIxwV3ub-etjH1mBoF8lYSX75htMeJCaj1LNvEo8kGQquYvayEaoKIiTQ9ETbya-L2fUPJhO-FLEXQcgSFQSCZ5D2r9xnH5YSjojKAAeup8cGSUqDJgxF-AxINZoQNOlsERA9CSgssI3zNiHZw6Cg-o41SMNuvfAgehYxIrq26h1A4vLhMsZe4xCVn3ciUsxfRKrNggQGs4FgBg1p-dISg13kMt_yBArTtC7alwNUX-cqPTkW3Q

 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl