Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

Na profilu FB kina Zamek widzieliście Państwo już animacje z projektu Anima3x4.

 

Od dzisiaj prezentowane są produkcje młodych artystów, stworzone w ramach projektu Anima 4x4.

 

https://www.facebook.com/kinozamek/videos/574288873293238/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfsj3uorYYA_b5asQQo8L_FcMaCazYp4puY6OPlZg2QL1duhm3ksLyA9b82rTHZHVdEeTLIf1tWFp6

 

 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl