Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

W Poznaniu, w ramach targów telewizyjnych Poznań Media Expo odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona Regionalnym Funduszom Filmowym. Udział w niej wzięli dyrektorzy wszystkich polskich Funduszy, reprezentanci samorządów, producenci audiowizualni oraz przedstawiciele europejskiego środowiska filmowego.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy reprezentowany był przez Witolda Jabłońskiego - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wioletę Anders – Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W warsztatach i panelach dyskusyjnych z ramienia Funduszu uczestniczyli ponad to Beata Bogusławska, Agnieszka Jankowska, Przemysław Wraga, Jacek Paprocki i Marek Osajda.

Organizatorem Konferencji była Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, przy współpracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzięki uprzejmości Organizatorów wszystkie Fundusze mogły zaprezentować swoją ofertę na stoisku KIPY, oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem podczas odbywających się paneli dyskusyjnych.


Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl