Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

 

 

 

Poniżej załączamy protokół z posiedzenia Rady Programowej ZFF „Pomerania Film”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wielką radością informujemy, że film w reżyserii Andrzeja Fadera pt. "Wielka ucieczka na północ" wkrótce zobaczyć będą mogli widzowie w sieci kin Helios na terenie całej Polski.

 

Olbrzymi sukces producenta i wielkie podziękowanie za otwartość dla sieci kin Helios.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.04.2015r. o godz. 16.00 został zamknięty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film  produkcjom filmowym związanym z Województwem Zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalina, mogącym przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji tych miast i regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku. Do konkursu zgłoszono 25 projektów. 

 

 

Producentów planujących złożenie wniosków na filmy fabularne pełnametrażowe prosimy o przygotowanie kosztorysu w oparciu o wzór kosztorysu filmu fabularnego przygotowanego przez PISF  i obowiązującego od 2014 r.

 

https://www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/wzor-kosztorysu-produkcji-filmu-fabularnego-oraz-rozwoju-projektu-filmowego-obowiazkowy-zalacznik-do-wniosku-o-dofinansowanie

 

W listopadzie 2013 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej opublikował na swoich stronach wzór kosztorysu filmu fabularnego, który był integralnym elementem wniosku o dofinansowanie. Kosztorys ten wywołał dyskusję w środowisku filmowym, w efekcie której odbyło się spotkanie z udziałem Zarządu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz innych przedstawicieli branży filmowej z reprezentantami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Podczas tego spotkania powołano wspólnie grupę roboczą, złożoną z fachowców, którzy zgodzili się podjąć pracę nad przygotowaniem wzoru kosztorysu dla PISF od nowa, bazując na własnych, wieloletnich doświadczeniach zawodowych.

W konsekwencji od 30 listopada 2014 r. OBOWIĄZUJE W POLSCE TAKI RODZAJ BUDŻETU ORAZ PODZIAŁU NA PSZCZEGÓLNE ETAPY PRODUKCJI. 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 31.03.2015r. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film rozpoczyna nabór wniosków w ramach VII konkursu o udzielenie finansowego wsparcia produkcjom filmowym.

 

 

Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film, zwanego dalej ZFF, jest edukacja filmowa, rozwój przemysłu i działalności filmowej w regionie oraz koprodukcja poprzez udzielenie wsparcia finansowego i wspieranie organizacyjne produkcji filmowych:

 

1)            związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji tych miast i regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku

 

lub

 

2)            wykorzystujących lokalne zasoby kadrowe (twórcze, odtwórcze i techniczno-pomocnicze) oraz podmioty mające siedzibę w regionie.

 

 Planowana kwota przeznaczona na wsparcie finansowe produkcjom filmowym w roku 2015, to 350.000 zł brutto.

 

 

Do konkursu aplikować mogą wyłącznie producenci filmowi zarejestrowani i prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej oraz artystyczne uczelnie wyższe.

 

 

Wsparcie finansowe Funduszu odbywać się będzie poprzez udział ZFF w produkcji filmów, jako koproducenta.

 

 

UWAGA!!!

 

Producent filmowy przystępując do konkursu akceptuje warunek wydatkowania pełnej kwoty przyznanego przez ZFF wsparcia finansowego w roku kalendarzowym, w którym otrzymał wsparcie do dnia 30 listopada, chyba, że umowa stanowi inaczej. Termin wydatkowania przyznanych środków wraz z warunkami ich rozliczenia określi każdorazowo umowa koprodukcyjna między Zamkiem a Producentem, przy czym termin wydatkowania środków ZFF nie musi być tożsamy z terminem zakończenia produkcji filmowej.

 

 

 

Termin składania wniosków do 30.04.2015r.

 

(dokumenty powinny zostać dostarczone do sekretariatu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, najpóźniej do 30.04.2015r., do godz. 16.00). Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do siedziby Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film.

 

 

Regulamin konkursu, karty ocen, wzór umowy koprodukcyjnej oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego znajdują się na stronach:

 

Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film – www.pomeraniafilm.pl (w zakładce Regulamin)

 

 

Szczegółowych informacji udzielają Beata Bogusławska i Agnieszka Jankowska,

 

tel. 91 434 83 52, 91 434 83 34; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  15.06.2015r.

 

 

 

Producentów planujących złożenie wniosków na filmy fabularne pełnometrażowe prosimy o przygotowanie kosztorysu w oparciu o wzór kosztorysu filmu fabularnego przygotowanego przez PISF  i obowiązującego od 2014 r.

https://www.pisf.pl/aktualnosci/wiadomosci/wzor-kosztorysu-produkcji-filmu-fabularnego-oraz-rozwoju-projektu-filmowego-obowiazkowy-zalacznik-do-wniosku-o-dofinansowanie

 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl