Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

O Funduszu

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film utworzono dzięki współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, a jego celem jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Miast Szczecin i Koszalin, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku. ZFF to inicjatywa finansowa podejmowana przez samorządy, służąca wspieraniu rozwoju produkcji audiowizualnej w regionie, wspierająca producentów i twórców sektora audiowizualnego i stanowiąca skuteczne narzędzie budowania marki regionu poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje regionalny product placement w produkcji filmowej. ZFF służy także aktywizacji lokalnego rynku usług poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału (uczelnie artystyczne, wykwalifikowana kadra, krajobraz kulturowy). Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej powiązanie z województwem zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecina i Koszalina poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

Nie zastąpimy prywatnych producentów czy państwowych funduszy, ale dajemy istotny zastrzyk energii lokalnym twórcom. Często w ten sposób rozpoczynając ich drogę na szczyt. Fundusz finansuje Pomorze Zachodnie, Szczecin i Koszalin. W ten sposób budujemy zachodniopomorską i lokalną tożsamość, otwieramy region na współpracę artystyczną. To znaczy więcej niż statystyki - Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Siedziba:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Strona internetowa: http://zamek.szczecin.pl
Mail: zamek.szczecin.pl

Instytucja kultury wpisana do rejestru Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Jej celem jest wspieranie twórczości artystycznej w regionie. Zamek Książąt Pomorskich organizuje koncerty, przedstawienia, wystawy, konferencje oraz spotkania naukowe i popularnonaukowe. W jego strukturach od 2009 r. działa Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film. Jego donatorami są Województwo Zachodniopomorskie oraz miasta Szczecin i Koszalin. W zamku od 1963 r. działa kino Zamek – jedno z najmniejszych kin kameralnych w Polsce. W 2013 r. dokonano jego modernizacji, dzięki czemu projekcje odbywają się w standardzie DCP – w tym w technice 3D. Działalność wystawiennicza instytucji to ok. 40 wystaw rocznie – zarówno sztuki nowoczesnej, jak i dawnej, z Polski i Europy. W zamku działa również teatr Piwnica przy Krypcie – najmniejsza w regionie scena zawodowa i alternatywna, Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT Zamek), a także pracownia konserwacji dzieł sztuki.

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie:
Barbara Igielska

fot. Artur Magdziarz

Osoby kontaktowe ZFF Pomerania Film:

Beata Bogusławska
+48 91 434 83 34

Agnieszka Jankowska
+48 91 434 83 52

Krzysztof Spór
+48 91 434 83 31

Mail:
zff@zamek.szczecin.pl

Strona internetowa:
www.pomeraniafilm.pl