Masz pomysł

na film?

 

Wypełnij wniosek

na jego realizację!

foto: z archiwum producenta

 

Informacje o filmie w rozwinięciu.W Poznaniu, w ramach targów telewizyjnych Poznań Media Expo odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona Regionalnym Funduszom Filmowym. Udział w niej wzięli dyrektorzy wszystkich polskich Funduszy, reprezentanci samorządów, producenci audiowizualni oraz przedstawiciele europejskiego środowiska filmowego.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy reprezentowany był przez Witolda Jabłońskiego - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wioletę Anders – Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W warsztatach i panelach dyskusyjnych z ramienia Funduszu uczestniczyli ponad to Beata Bogusławska, Agnieszka Jankowska, Przemysław Wraga, Jacek Paprocki i Marek Osajda.

Organizatorem Konferencji była Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, przy współpracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzięki uprzejmości Organizatorów wszystkie Fundusze mogły zaprezentować swoją ofertę na stoisku KIPY, oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem podczas odbywających się paneli dyskusyjnych.


28.01.2010 roku o godz. 17.30 w kameralnej sali kina Zamek w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się premiera dwóch pierwszych produkcji zrealizowanych przy wsparciu finansowym Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. Awans w świadomości czyli Fama o Famie i W starym kinie Pionier 1909


W Zamku Książąt Pomorskich w sali kina Zamek 16 kwietnia 2009 odbyła sie konferencja inaugracyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. W konferencji udział wzięli Mirosław Mikietyński Prezydent Koszalina, Tomasz Jarmoliński Zastępca Prezydenta Szczecina oraz członkowie Rady Programowej funduszu.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

telefony: +48 91 434 83 52; +41 91 434 83 34, e-mail: kino@zamek.szczecin.pl