Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Fundusze Filmowe – konferencja podczas Targów Poznań Media Expo

25 marca 2010

W Poznaniu, w ramach targów telewizyjnych Poznań Media Expo odbyła się trzydniowa konferencja poświęcona Regionalnym Funduszom Filmowym. Udział w niej wzięli dyrektorzy wszystkich polskich Funduszy, reprezentanci samorządów, producenci audiowizualni oraz przedstawiciele europejskiego środowiska filmowego.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy reprezentowany był przez Witolda Jabłońskiego – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wioletę Anders – Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W warsztatach i panelach dyskusyjnych z ramienia Funduszu uczestniczyli ponad to Beata Bogusławska, Agnieszka Jankowska, Przemysław Wraga, Jacek Paprocki i Marek Osajda.

 

Organizatorem Konferencji była Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, przy współpracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzięki uprzejmości Organizatorów wszystkie Fundusze mogły zaprezentować swoją ofertę na stoisku KIPY, oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem podczas odbywających się paneli dyskusyjnych.

Ze źródeł PISF (http://www.pisf.pl/pl/kinematografia/news/regionalne-fundusze-filmowe-konferencja)

Regionalne Fundusze Filmowe to powszechne dziś źródło współfinansowania produkcji filmowej w Europie. Zasady działania tych instytucji są proste – samorządy terytorialne inwestują w produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych oraz animowanych, uzyskując w zamian korzyści ekonomiczne, reklamowe i wizerunkowe. Podstawowym parametrem nawiązania współpracy pomiędzy lokalnym samorządem a filmowcami jest związek tematyczny, geograficzny lub biograficzny projektu filmowego i jego twórców z danym regionem. Warunkiem otrzymania dotacji jest umiejscowienie produkcji na danym obszarze – musi być ona związana z regionem i wykorzystywać jego potencjał – gospodarczy, infrastrukturalny, techniczny oraz ludzki.

Regionalne Fundusze Filmowe przyczyniają się do podniesienia poziomu życia społeczności lokalnych, umożliwiają promocje i kształtowanie wizerunku regionów i sprawiają, iż dany obszar zaczyna funkcjonować na arenie krajowej i międzynarodowej. Odgrywają również znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i aktywizowaniu lokalnej przedsiębiorczości. Pociągają za sobą również napływ kapitału i inwestycji zagranicznych, rozwój turystyki i wzrost realnego dochodu w regionie. Z kolei dla filmowców „wyjście w teren” to potencjalne źródło inspiracji artystycznej i możliwość czerpania z bogatej kultury regionalnej, ale przede wszystkim wsparcie władz lokalnych zapewnia tak potrzebną dywersyfikację źródeł finansowania i nieocenioną pomoc organizacyjną.

Podsumowanie Konferencji Regionalnych Funduszy Filmowych, która miała miejsce w Poznaniu w dniach 10-12 marca 2010.

Ze źródeł KIPA
(http://www.audiowizualni.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2294&Itemid=67)

 

 

Ostatnio dodane