Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Przewodnik po zrównoważonej produkcji filmowej

25 kwietnia 2022

Na polskim rynku produkcyjnym pojawił się Przewodnik po zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce i Słowacji będący odpowiedzią KIPA i jej partnerów na wyzwania związane z zieloną transformacją. Nieprzypadkowo pojawił się on dzisiaj 22 kwietnia, w Dniu Ziemi.

W oficjalnej informacji na temat Przewodnika przeczytać można: Dokument ten traktujemy jako krok umożliwiający realizację przez polską branżę filmową, telewizyjną i reklamową celów związanych z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne, prowadzących w dalszej perspektywie do energooszczędności, neutralności klimatycznej i implementowania zielonych technologii.

Przewodnik jest zbiorem praktycznych wskazówek i rekomendacji, prezentuje dobre praktyki z myślą o każdym członku ekipy filmowej, telewizyjnej i reklamowej. Skierowany jest zarówno do osób podejmujących kluczowe decyzje – producentów, reżyserów, kierowników pionów, jak i do osób zatrudnionych przy produkcji w różnych pionach, a także do kontrahentów i dostawców sektora audiowizualnego na każdym etapie: od prac scenariuszowych i przygotowawczych, przez okres zdjęciowy, aż do postprodukcji.

Dokument jest efektem współpracy między Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych i Regionalnymi Funduszami Filmowymi. Partnerem merytorycznym projektu była grupa „Film dla klimatu”. Publikacja powstała w ramach projektu „Green Film Tourism” i była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Autorkami przewodnika są przedstawicielki regionalnych komisji i funduszy filmowych, pierwszych podmiotów publicznych stopniowo wdrażających mechanizmy promujące odpowiedzialną ekologiczną produkcję audiowizualną: Monika Głowacka i Marta Krymarys z Łódzkiego Funduszu Filmowego, Jagoda Mazepa z Podkarpackiego Funduszu Filmowego oraz Aleksandra Leszczyńska z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.

Z treścią przewodnika można zapoznać się pod linkiem https://greenfilmtourism.eu/green/

Ostatnio dodane