Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

ZAPROJEKTUJ LOGO ZFF Pomerania Film

6 kwietnia 2012

Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ogłasza
konkurs na logotyp Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM,
wspierającego finansowo produkcje filmowe związane z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie logo ZFF spełniającego wszystkie kryteria konkursowe:

1.Logo powinno nawiązywać do tematyki filmowej oraz zawierać herby: Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Koszalin i Miasta Szczecin, powinno także kojarzyć się z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie.


2. Do projektu należy dołączyć „księgę znaku” zawierającą:

prezentację wszystkich istniejących wariantów logo (np. wersji podstawowej i skróconej znaku), wersji kolorowej, monochromatycznej, achromatycznej, pozytywowej,

negatywowej;

– określenie pola ochronnego znaku,

konstrukcję logo – na siatce;

–  skrajne pomniejszenie znaku,

charakterystykę typografii i prezentację kroju pisma (typografia korporacyjna),

opis systemu kolorystycznego – podstawowe tryby kolorystyczne (RGB/ CMYK/ PANTONE).


Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników:

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs ma charakter anonimowy.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin oraz pracownicy podmiotów wchodzących w skład komisji konkursowej.

5. Uczestnicy konkursu mogą składać prace wyłącznie własnego autorstwa.

6. Projekty należy dostarczyć organizatorowi w formacie PDF lub JPG w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej.

7. Każda praca powinna zostać oznaczona ośmiocyfrowym kodem będącym kombinacją 4 cyfr, 2 małych i 2 wielkich liter. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym kodem, w której winien znajdować się wypełniony formularz zawierający dane uczestnika.

8. Projekty nie mogą być podpisane i nie powinny zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora.

9. W kopercie zawierającej prace konkursowe należy umieścić zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres, nr tel.) oraz niezbędne oświadczenia.

10. Kopertę zawierającą projekt z danymi osobowymi należy opisać w następujący sposób:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Z dopiskiem: „KONKURS NA PROJEKT LOGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO „POMERANIA FILM” – NIE OTWIERAĆ!

Termin zgłaszania należy w terminie do dnia 18.05.2012 r. (decyduje data wpłynięcia do Zamku).

Spośród zgłoszonych projektów, jury wybierze jeden projekt logo, którego autor otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł.

Pobież regulamin konkursu : Regulamin

Regulamin znajduje się na stronie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – www.zamek.szczecin.pl

Zapraszamy do składania projektów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.06.2012 r.

Ostatnio dodane