Czcionka: A A+ A++ Kontrast Kontrast

Edycja 2022

XIV Konkurs Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego

Pomerania Film

na wsparcie produkcji filmowej

12 kwietnia 2022 roku Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film ogłosił rozpoczęcie XIV Konkursu na wsparcie produkcji filmowej. Donatorami konkursu są Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin i Miasto Koszalin, a do rozdysponowania jest 600 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 11 maja 2022.

Do konkursu zgłaszane mogą być projekty filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych, etiud, seriali oraz innego rodzaju produkcji filmowej. Regulamin konkursu, formularz aplikacyjny oraz wszystkie niezbędne dokumenty znaleźć można na nowej stronie internetowej ZFF Pomerania Film pod adresem www.pomeraniafilm.pl. W składzie Rady Programowej XIV Konkursu znaleźli się Joanna Pieciukiewicz, Marek Osajda i Paweł Strojek.

Wnioski aplikacyjne należy składać do 11 maja 2022 roku. Podobnie jak w poprzednim roku do rozdysponowania w konkursie jest 600 tysięcy złotych. Wniosek wraz z załącznikami w formie elektronicznej powinien zostać przesłany na adres zff@zamek.szczecin.pl. Wnioski w wersji papierowej należy składać w siedzibie Instytucji: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, w godzinach 7:30-15:30 albo dostarczyć przesyłką pocztową rejestrowaną lub za pośrednictwem kuriera. Wyniki XIV Konkursu ogłoszone zostaną do 4 lipca 2022 roku.

W trosce o środowisko organizatorzy konkursu nieustająco zachęcają wnioskodawców do zwrócenia szczególnej uwagi na zrównoważoną produkcję filmową. Na stronie internetowej ZFF Pomerania Film znaleźć można informacje przybliżające zasady działania green filmingu. W opracowaniu tym opisane zostały zasady dotyczące zmiany produkcji filmowej na bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film utworzono w 2009 roku dzięki współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, Miasta Szczecin i Miasta Koszalin. Celem funduszu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Miast Szczecin i Koszalin. 

Do 2021 roku Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film dofinansował ponad 120 produkcji na kwotę ponad 5 milionów złotych. Wiele z nich odniosło sukces w kraju i poza jego granicami.

Od momentu rozpoczęcia działalności ZFF obok głośnych tytułów, jak fabularne filmy „Bilet na księżyc” Jacka Bromskiego, „Obietnica” Anny Kazejak, „Karbala” i „Lincz” Krzysztofa Łukaszewicza czy animacja „Sexy laundry/Sex dla opornych” Izabeli Plucińskiej, powstało wiele ważnych filmów dokumentalnych, przypominających postaci i niezwykle ciekawą historię regionu, m.in. „Bezsenność” Andrzeja Titkowa, znakomity dokument o Leonardzie Borkowiczu czy „Happy Olo – pogodna ballada o Olku Dobie” Marcina Macuka i Pawła Bogocza, prezentowany podczas pokazów repertuarowych w kinach w całej Polsce.

W ostatnim czasie cieszyliśmy się z krajowych i międzynarodowych sukcesów m.in. filmów „Portret Suzanne” Izabeli Plucińskiej, „Wszystko dla mojej matki” Małgorzaty Imielskiej, „Lekcja miłości” Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei, „We Have One Heart” Katarzyny Warzechy. Na premierę czekają zaś m.in. „Fucking Bornholm” Anny Kazejak (w polskich kinach i szerokiej dystrybucji od 6 maja 2022) oraz „Wiarołom” Piotra Złotorowicza, które już dziś otrzymały zaproszenia na znaczące festiwale filmowe. Informacje o bieżących wydarzeniach związanych z ZFF Pomerania Film znaleźć można na stronie  www.pomeraniafilm.pl oraz na stronie funduszu na Facebooku.

HARMONOGRAM XIV KONKURSU ZFF POMERANIA FILM:

Ogłoszenie rozpoczęcia XIV Konkursu: 12 kwietnia 2022.

Nabór wniosków: 12 kwietnia -11 maja 2022.

Ocena formalno-rachunkowa nadesłanych wniosków: 12 maja – 1 czerwca 2022.

Ocena merytoryczna przez Radę Programową ZFF: 2 czerwca – 1 lipca 2022.

Ogłoszenie wyników XIV Konkursu: do 4 lipca 2022.

Kontakt

ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ FILMOWY POMERANIA FILM

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

+48 91 434 83 52 | +41 91 434 83 34
zff@zamek.szczecin.pl